Pink Studio | info@pinkstudio.nl

Werkwijze Pink Studio

Nederlands (an English version under the Dutch)

1. KENNISMAKING & OFFERTE

In een kort kennismakingsgesprek bespreken we jouw creatieve vraagstuk en doel(groepen), wat maakt jouw bedrijf uniek. Op basis daarvan ontvang je een offerte op maat. Stap 1 is geheel vrijblijvend.

2. INSPIRATIE & SCHETSEN

In een briefingsgesprek (30-60 minuten) bespreken we alle informatie (concept) voor het ontwerp – uitstraling, kleuren, vormen, unieke elementen en inspiratie. Op basis daarvan maakt Pink Studio  schetsen zodat ieder ontwerp uniek is.

3. PRESENTATIE & OPLEVERING

Je ontvangt een presentatie met de ontwerpen. Dit stelt jou in staat om te kiezen. We spreken de ontwerpen samen door. Het ontwerp van jouw voorkeur wordt verder uitgewerkt en jij ontvangt alle gebruiksklare bestanden. 

Wij werken met vaste prijzen voor grafisch design, informeer naar onze prijslijst.

Method Pink Studio

English

1. ACQUINTANCE & QUOTATION

In a short meeting by phone or email we discuss your creative issue and purpose, what makes your company unique. On that basis you receive a customized quotation. Step 1 is completely without charge.

2. INSPIRATION & SKETCHES

In a briefing we discuss all the information for the design – appearance, colors, shapes, unique elements and inspiration( concept). Based on this, Pink Studio makes sketches so that every design is unique.

3. PRESENTATION & DELIVERY

You will receive a presentation with the designs. This allows you to choose. We discuss the designs together. The design of your preference will be further elaborated and you will receive all ready-to-use files and technical files.New Items

Here an overview of the last placed items on the site. Enjoy looking around!

Cushions fun photo

Cushions collection made for international client.

Womenswear flower

Fashion theme made for client

Logo Wij van waarde

Samen met een team mooie, bevlogen mensen stichting Ervaring die Staat geholpen met hun communicatievraagstuk op de Pro bono dag in Eindhoven. Met het...

Moodboards Nature

Moodboards made for client and used for collection.

Moodboards Miss Antoinette

Moodboards made for client and used for collection.

Moodboard Urban Tribal

Moodboards made for client, these used this theme for collection.